Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δήμος Τήνου…. 22833-60100
Δημοτική Επιχείρηση Εξωμβούργου …. 22833-60200
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου 22830-23754
Περιφερειακή Ενότητα Τήνου…. 22833-61200
Τμήμα Εμπορίου…. 22833-61242
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) …. 22833 – 60300

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταξί ‘ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ’ …. 22830-22470
Ταξί ‘ΑΣΤΕΡΑΣ’ …. 22830-26000
Κ.Τ.Ε.Λ. Τήνου …. 22830-22440

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αστυνομικό Τμήμα Τήνου…. 22830-22100
Υπολιμεναρχείο Τήνου…. 22830-22348
Πυροσβεστική Τήνου…. 22830-22234
Οδική Βοήθεια …. 22830-22222

ΥΓΕΙΑ
Κέντρο Υγείας Τήνου….22833-60000