ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταξί ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 22830-22470
Ταξί ΑΣΤΕΡΑΣ  22830-26000
Κ.Τ.Ε.Λ. Τήνου  22830-22440