ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμος Τήνου 22833-60100

Δημοτική Επιχείρηση Εξωμβούργου  22833-60200

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου 22830-23754

Περιφερειακή Ενότητα Τήνου  22833-61200

Τμήμα Εμπορίου 22833-61242

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  22833 – 60300