Προσφορά

Για τους συμμετέχοντες με οποιανδήποτε μορφή στους αγώνες TINOS
RUNNING EXPERIENCE 2019 οι τιμές που προσφέρουμε θα έχουν ως
εξής:

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 35,00 ευρώ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 45,00 ευρώ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΚΙΟΝΙΑ ΤΗΝΟΥ

Τηλέφωνο:+30 2283022718 & +30 2283024825

website: www.kionia.gr

Email: apergikaterina@hotmail.com