Προσφορά

Για τους συμμετέχοντες με οποιανδήποτε μορφή στους αγώνες TINOS
RUNNING EXPERIENCE 2019 η έκπτωση που δίνουμε είναι 20% από τις Official online τιμές μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΡΤΟ,  ΤΗΝΟΣ

Τηλέφωνο:+ 30 22830 23913

Fax: + 30 22830 23912

website: www.portoraphael.gr/gr

Email: info@portoraphael.gr