Προσφορά

Για τους συμμετέχοντες με οποιανδήποτε μορφή στους αγώνες TINOS
RUNNING EXPERIENCE 2019 οι τιμές που προσφέρουμε θα έχουν ως
εξής:

ΔΙΚΛΙΝΟ B/B 60,00

Η τιμή του δωματίου αφορά σε 1 διανυκτέρευση

Στις αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται πρωινό

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΝΙΚ. ΦΩΣΚΟΛΟΥ 6, ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ

Τηλέφωνο:+ 30 22830 25806

Kινητό: +30 6978559059 – 60

Fax: + 30 22830 22827

website: www.onar.eu

Email: info@onar.eu