Προσφορά

Για τους συμμετέχοντες με οποιανδήποτε μορφή στους αγώνες TINOS
RUNNING EXPERIENCE 2019 οι τιμές που προσφέρουμε θα έχουν έκπτωση 10% επι των τιμών στο website μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ,  ΤΗΝΟΣ

Τηλέφωνο: +30 2283024224-5

Fax: +30 2283022580

website: www.cavos-tinos.com

Email: info@cavos-tinos.com