Προσφορά

Για τους συμμετέχοντες με οποιανδήποτε μορφή στους αγώνες TINOS
RUNNING EXPERIENCE 2019 οι τιμές που προσφέρουμε θα έχουν ως
εξής:

Τιμές δωματίων
Μονόκλινο: 45 ευρώ το άτομο με πρωινό
Δίκλινο: 50 ευρώ το άτομο με πρωινό

Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 05/06/19 έως 12/06/19.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ

Τηλέφωνο:+ 30 22830 22421

Fax: + 30 22830 22422

website: www.byzantiohotels-tinos.gr

Email: info@byzantiohotels-tinos.gr