Προσφορά

Για τους συμμετέχοντες με οποιανδήποτε μορφή στους αγώνες TINOS
RUNNING EXPERIENCE 2018 οι τιμές που προσφέρουμε θα έχουν ως
εξής:

Τιμές διαμερισμάτων
Studio: 50 ευρώ με πρωινό
FamilySuite: 100 ευρώ με πρωινό
Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 08/6/17 έως 12/06/17.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λαούτη, Άγιος Σώστης

Τηλέφωνο:+ 30 22830 22405

Fax: + 30 22830 22422

website: www.byzantiohotels-tinos.gr

Email: beach@byzantiohotels-tinos.gr